Videogift

Client: EzzzQ Date: 22 februari 2015 Category: , View Project

Videogifts levert een daadwerkelijk toegevoegde waarde aan het versterken van de emotionele kracht van cadeaus. Middels unieke QR’s kunnen persoonlijke boodschappen aan cadeaus worden toegevoegd en op deze wijze het effect versterken dat cadeaus hebben op geliefden, familie en vrienden op speciale viermomenten. Het verrassingseffect bij de ontvanger is groot. En met die gedachte zullen mensen ook de moeite willen nemen om een videoboodschap in te spreken. “Als ik het leuk vind om te krijgen, vind ik het ook leuk om weg te geven.” Het FUN-aspect speelt hierin ook een rol. Consumenten zijn continue op zoek naar een beleving en willen verrast worden. Videogifts tovert een glimlach op ieders gezicht.

Tegelijkertijd levert het koppelen van Videogifts aan cadeaus een bron van data op voor (partners van) EzzzQ B.V. Partners (producenten, exporteurs, groothandels, retailers) krijgen eindelijk relevantie informatie,  zowel op geaggregeerd niveau als op individueel niveau, over hun klanten die ze nooit eerder kregen of die hun klantendatabase kunnen verrijken. Zijn het voornamelijk mannen die mijn producten kopen? Hoe oud zijn de vrouwen die mijn producten kopen? Zijn er hierin verschillen per stad of land? En worden mijn producten als cadeau vooral weggegeven aan mannen of aan vrouwen? Welke klanten mogen we per mail benaderen met interessante acties?

Ga naar de Videogifts website of neem contact met ons op.

EZZQ kaart buiten 3 outlines

VideoGifts01